interngal03.png

Kleur en beweging zijn kenmerkend voor mijn werk, dat kan worden geschaard onder de lyrisch-abstracte kunst.
Door de “laag op laagmethode” ontstaat dimensie.

De in elkaar overlopende kleurvlakken suggereren de aanwezigheid van figuratieve elementen, verhult in een sfeer van rust en spiritualiteit. Het kleurgebruik bepaalt de sfeer, de penseelvoering de beweeglijkheid.
Uit vroegere werken blijkt nog een realistische benadering van objecten.
De beschouwer zag wat ik had gezien.
Gedreven door mijn emoties, dromen en gedachtenwereld laat ik mijn schilderijen ontstaan. Ze worden mijn verbeelding. Mijn werken zijn niet in een oogopslag te bevatten; laten de beschouwer ruimte voor een eigen beleven van mijn verbeelding.

Peter Keulers van Galerie Artium Arcana omschreef mijn werk als volgt.

De ondertoon in het werk van Riekje Isbrucker wordt bepaald door het speelse, het relativeren, het terugbrengen naar de kern. Zo ontstaan gecomponeerde, poetische voorstellingen, gevoelig en boeiend. Elk werk is nieuw, evenwichtig, krachtig, gedreven. Beperking heeft haar werk intens en krachtig gemaakt Als U naar de schilderijen van Riekje komt kijken, neem er dan goed de tijd voor. Verplaatst U in de sfeer en probeer erin mee te gaan. Je voelt als het ware, althans zo is dat bij mij gegaan, dat de maker ervan bij je is, met je meekijkt. Een beeldtaal die U meeneemt naar een ver verleden met andere regels. De buitenwereld buitensluiten en van daaruit de kracht en de wijsheid vergaren om diezelfde buitenwereld te kunnen toelaten in de aandacht voor het dagelijkse bestaan.